Befrin

Ik ben 23 jarige, derdejaars  Pabo studente uit Veendam. Momenteel woon ik in de stad Groningen op kamers en werk ik zowel bij Studiehulp als op de Hanze Hogeschool als student-assistent bij het Science centrum de Magneet.

Wanneer ik niet werk of naar college ga, ben ik te vinden waar koffie wordt geserveerd. Daarnaast geniet ik van een goed boek, een leuk concert en natuurlijk het gebruikelijke, sociaal doen met vrienden.

Ik werk sinds 2 jaar bij Studiehulp. In het begin gaf ik op de woensdag middag Cito trainingen voor taal en rekenen en bijles aan basisschool leerlingen. Nu geef ik ook les aan leerlingen van de onderbouw van de middelbare school.