Max

Max heeft na het afronden van zijn VWO eerst een jaar in Schotland gestudeerd, en volgt nu de opleiding English Language and Culture aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bovendien heeft hij tijdens zijn middelbare schooltijd een jaar in Finland gewoond als uitwisselingsstudent. In zijn vrije tijd leest hij veel, en houdt hij zich graag bezig met muziek. Hij wil na zijn studie het onderwijs in, als docent Engels.

Max geeft bij studiehulp bijlessen in de vakken Engels, Nederlands, maatschappijleer en -wetenschappen, Frans, geschiedenis en  aardrijkskunde. Ook kan hij leerlingen helpen met hun literatuur en de algemene examenvoorbereiding.