Een beter studieresultaat

Om tot betere studieresultaten te komen is eigen inzet de belangrijkste schakel. De leerlingen moeten het zelf doen en vooral zelf willen. Wij van Studiehulp zijn begeleiders en ondersteunen en sturen waar nodig. Maar ook de ouders kunnen wat ons betreft een rol spelen in het bevorderen van de studieresultaten. Al was het alleen maar door af en toe een kijkje te nemen op ons zogenoemde Ouderportaal.

Oudercontrole
het is altijd leuk in de studieruimteElke leerling die voor huiswerkbegeleiding komt heeft een Excel-bestand waarin elke dag, waarop ze aanwezig zijn, wordt genoteerd wat zij die dag op school hebben gedaan en waar ze zich mee bezig gaan houden bij Studiehulp. Daarnaast heeft elke leerling een agenda waarin toetsen en verslagen worden genoteerd. Aan de hand daarvan maken wij samen met de leerlingen een langetermijnplanning.

Om de maand worden de gemiddelde cijfers geregistreerd. Wanneer kinderen een onvoldoende staan op een bepaald vak plannen we hiervoor een ‘verplichte’ wekelijkse bijles.

Ouders kunnen deze vorderingen volgen via het Ouderportaal. Daarin schrijven wij dagelijks waarmee uw kind bezig is geweest en hoe dit is verlopen. De ouders krijgen zo een beter beeld wat er bij studiehulp daadwerkelijk gebeurt. Wij gebruiken het ouderportaal ook om een soort samenwerking op te bouwen. Wanneer de leerling bijvoorbeeld zijn toets niet goed genoeg kent, melden wij dit in het ouderportaal.

U kunt als ouder dan zelf controleren of uw kind thuis nog wel leert en of hij eventueel nog overhoord moet worden. Ook worden er verslagen op geschreven over de bijlessen. Hierin wordt een algemeen beeld gegeven over de moeilijkheden waar de leerling mee kampt. Bij terugkerende moeilijkheden kunnen ouders besluiten om de school in te schakelen om hier meer mee te oefenen.