Nieuwe collega’s, vacatures

Nieuwe medewerkers lopen een of twee dagen mee om een indruk te krijgen van het instituut en van onze werkwijze. Daarnaast nemen we uitgebreid de gang van zaken met ze door. Onderling evalueren wij lessen en komen zo tot nieuwe inzichten. Verder zijn er examenbundels en samenvattingen van lesboeken aanwezig om zo de kennis up to date te houden.

Van nieuwe collega’s verwachten wij een actieve inzet, nauwkeurig werken en integriteit. Je moet in het bezit zijn van een goede cijferlijst op vwo-niveau en een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen halen. Verder ben je geduldig, kun je goed uitleggen en goed met kinderen omgaan en ben je in staat om op een positieve wijze uitleg en begeleiding te bieden.