Vormen van begeleiding

geen afleiding voor optimale concentratieIn een gesprek met u en uw kind komt naar voren welke vorm van begeleiding het beste bij hem of haar past. Het kan zijn dat u als ouder al weet waarvoor u uw kind wilt opgeven, dat kunt u hier doen.

 

Huiswerkbegeleiding (Planning & Controle)

Bij deze optie werken we actief met de leerling aan een goede planning. Er wordt gekeken waarmee de leerling bezig is en waar hij of zij zich op korte of lange termijn mee bezig moet houden. Een degelijke planning zorgt ervoor dat de leerling het huiswerk altijd op tijd af heeft en goed voorbereid is op zijn of haar proefwerken. Verder controleren de vakbegeleiders aan het einde van de dag of alles gedaan is en overhoren ze de leerling over de bestudeerde stof. Daarnaast worden dagelijks notities bijgehouden via het Ouderportaal zodat u ook op de hoogte blijft van de voortgang.

 

Rent-a-Chair (PLUS)

Bij de Rent-a-Chair optie mag de leerling op alle dagen gebruik maken van onze rustige en afleidingsvrije studielokalen om zelfstandig te aan het schoolwerk te werken. Bij Rent-a-Chair PLUS mag de leerling gebruik maken van totaal 600 minuten per maand online bijlessen. Dit mogen ook kortere vragen over de stof zijn die bijvoorbeeld maar 20 of 30 minuten in beslag nemen.agenda's voor een strakke planning

Een werkplek in een afleidingsvrije omgeving is een belangrijke factor om je goed te kunnen concentreren op je schoolwerk. Soms is het thuis te rumoerig of te gezellig om je met je schoolwerk bezig te kunnen houden. Dan is de optie Rent-a-Chair een uitkomst: zie het als een verlengstukje van school waar je rustig aan het werk kunt gaan.

 

 

Bijlessen

In alle vakken wordt bijles gegeven. Bijlessen duren in principe een uur. De begeleider past zich aan aan het niveau en het tempo van de leerling. Hierdoor is de bijles vaak effectiever dan een klassikale les.

 

Examentraining

Dit gebeurt verspreid over twee dagen. De eerste dag worden de examens bij ons op locatie door de leerling gemaakt. Het proefexamen moet binnen de gestelde tijd gemaakt worden, waardoor kinderen leren met tijdsdruk om te gaan. Als de examens gemaakt zijn worden ze nagekeken en komen de leerlingen voor een tweede dag terug om de examens inhoudelijk te bespreken. In totaal neemt het maken en bespreken van de examens ongeveer vijf uur in beslag.

 

Cito-toetstraining

De Cito-toetstraining voor kinderen van groep zeven en acht vindt woensdags plaats. Een trainingssessie voor taal of rekenen duurt negentig minuten. De sessie begint met het maken van een Citotoets. De leerlingen kunnen in een rustige ruimte de toets gaan maken binnen de toegestane hoeveelheid tijd. Vervolgens wordt deze toets nagekeken door de docent en kunnen de leerlingen even pauze houden. Het laatste halfuur van de sessie wordt besteed aan het klassikaal besteden van de toets.

Het is niet onze bedoeling om met deze training van een vmbo- een vwo-leerling te maken. Wat wij belangrijk vinden, is dat de leerling goed leert omgaan met het maken van Cito-toetsen: hoe lees je een vraag, hoe moet je het beantwoorden, hoe ga je om met de tijdsdruk?