Waar staat Studiehulp voor?

bij de balie kunnen de leerlingen zich aanmelden via de computerMet de vele prikkels van buitenaf, waar kinderen mee te maken krijgen, is het voor hen erg lastig om geen gehoor te geven aan al die afleiders. In onze studieruimtes wordt niet gekletst, staat de muziek niet (hard) aan, zijn telefoons verboden en gaan leerlingen niet op Facebook om hun tijd te doden. Uw kind is bij ons aan het werk en krijgt alle – digitale – voorzieningen dat het nodig heeft om zijn huiswerk zorgvuldig te kunnen maken.

In onze studieruimtes is het dus stil en sturen wij leerlingen zo aan dat ze zich alleen nog maar kunnen focussen op dat ene belangrijke doel: het verbeteren van hun studieresultaten. Uw kind wordt omringd door vakkundige begeleiders die veelal universitair zijn opgeleid en enthousiast uw kind één-op-één verder helpen.

Goede begeleiding wordt geboden door de leerlingen structuur te bieden en te helpen plannen. Verder krijgen de leerlingen tips over bijvoorbeeld efficiënt studeren en het maken van samenvattingen. Tot slot worden de leerlingen besproken door de begeleiders om goed in kaart te krijgen welke leerling waar mee strubbelt. Zo wordt er bepaald of de leerling wellicht wat extra aandacht nodig heeft.

Alle leerlingen die hier komen melden zich aan op de computer bij binnenkomst en melden zich af bij vertrek. Op deze manier kunnen wij bijhouden wanneer en hoe lang welke leerling bij ons aanwezig is.

Leren leren is ook een vak
huiswerkbegeleidingDat leren leren ook een vak is, weten wij als geen ander. Dat je niet elk kind iets op dezelfde manier kunt uitleggen, is voor ons ook geen nieuws. Zo werkt het voor het ene kind veel beter om ter voorbereiding op een proefwerk geschiedenis de belangrijkste punten en gebeurtenissen in een samenvatting te zetten, terwijl een ander de verbanden beter kan leggen bij het maken van een tijdlijn.

Het eindcijfer op een toets wordt voor een groot deel bepaald door gestructureerde planning. We willen de leerlingen inzicht bieden in de hoeveelheid stof en de tijd die hieraan besteed moet worden om het goed te beheersen. We helpen uw kind bij het opsplitsen van de materie en als het nodig is, nemen we samen met uw kind het onderwerp door en halen er samen de belangrijkste punten uit. De focus komt hierdoor meer op het overzicht te liggen in plaats van op de details.