We zijn 5 geworden!

Ter ere van dit lustrum houden we een leuke INSTAGRAM winactie.

 

Met dank aan onze sponsoren!

 

Je hoeft ons alleen maar te volgen. De live Instagram trekking is 30 november om 12 uur.

We hebben 11 waardebonnen en cadeaus ter waarde van maximaal €5,00 te verloten en te besteden bij een van de deelnemende winkels in Haren (zie rechts).

Algemene Voorwaarden Instagram Volg & Win actie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Instagram Volg & Win actie die wordt georganiseerd door Studiehulp.NU. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. De looptijd van deze actie is van maandag 5 november 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018.
2. Deelname aan deze winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de Instagram pagina van Studiehulp.NU volgt en deze nog steeds volgt wanneer de prijsuitreiking plaatsvindt.
3. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 12 jaar en woonachtig zijn binnen een straal van 20km rond Haren. Ben je jonger dan 18 jaar, dan verklaar je bij deze toestemming te hebben van een ouder/verzorger om deel te nemen aan deze actie. Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, ben je uitgesloten van deelname.
4. Per deelnemer kan er slechts één prijs gewonnen worden.
5. De prijs is een waardebon of cadeau ter waarde van maximaal €5,00 te besteden bij een van de deelnemende winkels in Haren.
6. Bekendmaking van de winnaars zal op vrijdag 30 november 2018 om 12.00uur plaatsvinden door middel van een live video op Instagram. Er wordt geloot onder de volgers van de Studiehulp.NU instagrampagina die voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 3.
7. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
8. Medewerkers van Studiehulp.NU zijn uitgesloten van deelname.
9. Studiehulp.NU is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
10. Studiehulp.NU heeft het recht opmerkingen op Social media te verwijderen en/of personen te blokkeren.
11. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Studiehulp.NU kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
12. Op de afgesproken dagen en tijden kan de gewonnen prijs door de winnaar worden afgehaald of wordt de prijs aan de winnaar worden uitgereikt. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, of het niet tijdig aanwezig zijn van de afgesproken plaats en tijdstip, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Studiehulp.NU gerechtigd een andere winnaar te trekken.
13. Studiehulp.NU is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Studiehulp.NU daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Studiehulp.NU op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
14. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Studiehulp.NU om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie en eventuele andere acties te gebruiken.
15. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Studiehulp.NU zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

Check de video