Rent-a-Chair (RAC)

 

Rent-A-Chair is bedoeld voor leerlingen die óf het leertraject Studiecoaching met succes hebben doorlopen óf voor leerlingen die op zoek zijn naar een rustige werkplek, waar ze op een effectieve manier met hun schoolwerk bezig kunnen. Hulp is echter nog steeds dichtbij! Elke leerling krijgt een vaste Studiecoach aangewezen die het eerste aanspreekpunt is voor hem en u als ouders(s). Regelmatig zal de Studiecoach aan de leerling vragen hoe het gaat en worden de cijfers in de gaten gehouden. Er wordt tijdig actie ondernomen als het toch niet helemaal goed lijkt te gaan.

 

RAC is geschikt voor uw kind als hij:

  • de studievaardigheden onder de knie heeft;
  • op overgaan staat;
  • gemotiveerd zijn schoolwerk maakt;
  • zelfstandig verder kan met zijn schoolwerk.