Studiecoaching

Studiecoaching is onder meer bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van studievaardigheden (leren leren), die het lastig vinden om de motivatie te vinden voor school, die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun werk, die er cijfermatig niet goed voor staan en leerlingen die zich thuis niet goed kunnen concentreren.

Uw kind krijgt bij ons een eigen Studiecoach. Deze is voor hem en u als ouders het eerste aanspreekpunt voor alles omtrent de begeleiding. Studiecoaching omvat voornamelijk vakoverstijgende begeleiding en kan worden gecombineerd met vakinhoudelijke ondersteuning in de vorm van bijles. Uw kind werkt drie tot vijf middagen per week, met ondersteuning van zijn Studiecoach aan het schoolwerk. Centraal in de begeleiding staat het ontwikkelen van studievaardigheden, zoals plannen, organiseren en structuren, samenvatten, timemanagement, motivatie en concentratie. Studiehulp.NU beschikt over een stilteruimte en een samenwerkingsruimte. Leerwerk wordt altijd in de stilteruimte gedaan en als uw kind graag wil overleggen, dan kan hij in de samenwerkingsruimte terecht. Hier is altijd een van de Studiecoaches aanwezig, zodat hulp dichtbij is.

 

Online Studieplanner

Studiehulp.NU werkt met een online leerlingvolgsysteem. Dit is naast een online agenda ook een systeem om onder andere de aanwezigheid en voortgang bij te houden. De leerling kan thuis ook in dit systeem kijken en ouders ontvangen via dit systeem dagverslagen.

 

Planagenda van ’t Leerlab

Bij Studiehulp.NU gebruiken leerlingen de Planagenda die ontwikkeld is door ’t Leerlab. In deze agenda is er, naast ruimte voor het reguliere rooster, afspraken en deadlines, ruimte om een planning te maken. Zo heeft een leerling alles overzichtelijk op één plek!

 

Werkboek ‘Leren Leren’

Bij de start krijgt uw kind ons zelf ontwikkelde werkboek ‘Leren Leren’. In dit werkboek staan veel studievaardigheden die nodig zijn om de schoolcarrière succesvol te kunnen doorlopen. Het werkboek geeft houvast en helpt om stapsgewijs en doelgerichter te werken.

Er staan onder andere zelftesten in om in kaart te brengen welke vaardigheden uw kind al beheerst en welke leerstrategieën voor hem zullen werken. Aan de hand daarvan kan uw kind samen met zijn eigen Studiecoach een plan van aanpak opstellen om aan te werken. Een aantal studievaardigheden die terugkomen in het werkboek zijn: motivatie, concentratie, timemanagement, plannen, samenvatten, woordjes leren, etc.

 

In het leertraject van studiecoaching staan o.a. de volgende aspecten centraal:

  • Het aanleren van studievaardigheden (leren leren).
  • Ondersteuning bij het maken en leren van het schoolwerk.
  • Het bevorderen van het zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
  • Het vergroten van de (intrinsieke) motivatie.