Voor wie?

Studiehulp.NU is er voor alle leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs die een steuntje in de rug nodig hebben. Wij bieden huiswerkbegeleiding, studiecoaching, het Studiehulp.NU Examenjaar, examentrainingen en bijlessen aan. Ook studenten van het mbo, hbo en wo kunnen in veel gevallen bij ons terecht!

Wij begeleiden je onder andere bij het plannen en organiseren van je huis- en leerwerk en bij het ‘leren leren’. We werken er samen met jou naartoe dat je dit uiteindelijk (weer) zelfstandig op kunt pakken. Bij ons mag jij je eigen pad kiezen. We willen je stimuleren om zelf bewuste keuzes te maken, eigen verantwoordelijkheid te nemen en je zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen. Wij zijn daarbij vooral ondersteunend en coachend.

Er is bij ons veel ruimte om jezelf op allerlei vlakken te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat jij lekker in de vel zit en dat wij weten hoe het met je gaat. Er is dan ook voldoende gelegenheid voor een gezellig praatje en een kopje koffie of thee samen.

 

 

Stadjerspas

Achtergrond of inkomen mogen voor een kind nooit een drempel vormen om zijn/haar schoolcarrière succesvol te doorlopen. Ook niet wanneer een kind hierbij wat extra ondersteuning kan gebruiken, maar daar thuis geen financiële middelen voor zijn.

Om leerondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken, werkt Studiehulp.NU sinds 1 januari 2019 samen met de Gemeente Groningen. Dit betekent dat kinderen uit minimagezinnen gratis 2 dagen per week huiswerkbegeleiding bij ons kunnen volgen. De begeleiding voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit het Kindpakket.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Uw kind zit op het voortgezet onderwijs.
  • U woont in Groningen Zuid of Haren.
  • U heeft of komt in aanmerking voor een Stadjerspas.
  • De achterstanden/onvoldoendes op school worden veroorzaakt door het niet of onvoldoende maken of leren van het huiswerk.
  • Uw kind is zelf gemotiveerd
  • De school (mentor, teamleider of ondersteuningscoördinator) onderschrijft het belang van begeleiding voor uw kind.

U kunt uw kind zelf rechtstreeks aanmelden bij Studiehulp.NU of via de school gebruikmakende van Aanmeldformulier via Stadjerspas.

Bent u geen abonnee van Stadjerspas? Dan gelden onze reguliere tarieven.