Bijlessen in alle vakken op alle niveaus

 

Voortgezet onderwijs

Wanneer uw kind een achterstand heeft opgelopen bij één of meer schoolvakken, moeite heeft met de lesstof van een bepaald vak of regelmatig voor één of meer vakken onvoldoendes haalt, dan kunnen bijlessen de oplossing zijn. Uw kind wordt in dit vak één-op-één intensief begeleid door één van onze bijlesdocenten. Het doel van de bijles is om structureel beter begrip te ontwikkelen van de lesstof en hierdoor de basis te verstevigen.

Of uw kind nu beter wil worden in scheikunde of Duits, voor elk vak hebben we een bijlesdocent in huis. De docent geeft extra uitleg en opgaven en helpt ook met de toepassing. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe uw kind de stof leert. Uw kind krijgt tips om slimmer te leren, verbanden te leggen en meer inzicht in de stof te verkrijgen.

Bijlessen kunnen los afgenomen worden of in combinatie met Studiecoaching, Huiswerkbegeleiding, het Studiehulp.NU Examenjaar of Rent-A-Chair.

 

Basisonderwijs

Aan leerlingen van de basisschool bieden wij bijlessen voor bijvoorbeeld rekenen, spelling of begrijpend lezen. Alle docenten voor de basisschoolleerlingen hebben ervaring in het lesgeven aan kinderen uit het basisonderwijs.

 

Voortgang volgen via dagverslagen in de online Studieplanner

Via de dagverslagen die de bijlesdocenten schrijven in de online Studieplanner kunnen ouders zien waar hun zoon of dochter die dag mee bezig is geweest en hoe het ging.