Stadjerspas

Achtergrond of inkomen mogen voor een kind nooit een drempel vormen om zijn/haar schoolcarrière succesvol te doorlopen. Ook niet wanneer een kind hierbij wat extra ondersteuning kan gebruiken, maar daar thuis geen financiële middelen voor zijn.

Om onderwijsondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken, werkt Studiehulp.NU sinds 1 januari 2019 samen met de Gemeente Groningen. Dit betekent dat kinderen uit minimagezinnen gratis twee dagen per week Huiswerkbegeleiding bij ons kunnen volgen. De begeleiding voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit het Kindpakket.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • uw kind zit op het voortgezet onderwijs;
  • u woont in Groningen Zuid of Haren;
  • u heeft of komt in aanmerking voor een Stadjerspas;
  • de achterstanden/onvoldoendes op school worden veroorzaakt door het niet of onvoldoende maken of leren van het huiswerk;
  • uw kind is zelf gemotiveerd voor Huiswerkbegeleiding;
  • de school (mentor, teamleider of ondersteuningscoördinator) onderschrijft het belang van Huiswerkbegeleiding voor uw kind.

U kunt uw kind zelf rechtstreeks aanmelden bij Studiehulp.NU via onze website.

Bent u geen abonnee van Stadjerspas? Dan gelden onze reguliere tarieven.

Zoeken in de website

Gevonden: