Diensten

Wij bieden verschillende soorten huiswerkbegeleiding en studiecoaching waarbij de intensiteit of de focus van de begeleiding verschilt. We bieden zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende ondersteuning. 

De onderstaande beslisboom geeft een overzicht van bijlessen, RAC, huiswerkbegeleiding en studiecoaching en wat hierbij centraal staat:

Onderstaand een gedetailleerde beschrijving van de diensten Studiecoaching, Huiswerkbegeleiding en Rent-a-chair:

Zoeken in de website

Gevonden: