Huiswerkbegeleiding

 

Huiswerkbegeleiding is onder meer bedoeld voor als je ondersteuning nodig hebt bij het aanleren van studievaardigheden, als je het lastig vindt om de motivatie te vinden, moeite hebt met het plannen en organiseren van je werk, je er cijfermatig niet goed voor staat op school en als je graag wilt leren ‘hoe te leren’.

Je wordt begeleid door een betrokken, individuele huiswerkbegeleider (iHWB’er). De iHWB’er ondersteunt jou om weer grip te krijgen op je schoolcarrière. Huiswerkbegeleiding omvat voornamelijk vakoverstijgende begeleiding. Daarnaast is er volop aandacht voor studievaardigheden zoals plannen, structureren, samenvatten, geconcentreerd werken en motivatie.

Je maakt samen met je iHWB’er een persoonlijk leer- en ontwikkelingsplan, zodat je gericht kunt werken aan je eigen doelen. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en eventueel bijgesteld waar nodig.

In het leertraject van huiswerkbegeleiding staan o.a. de volgende aspecten centraal:

 

  • Het aanleren van studievaardigheden.
  • Het vergroten van de intrinsieke motivatie.
  • Het bevorderen van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.
  • Het stimuleren van een positief zelfbeeld.