Maatwerk

 

Als reguliere studiebegeleiding of bijles(sen) niet het beoogde resultaat geven, kunnen wij uit ons dienstenpakket een aanbod doen passend bij jouw specifieke behoeften en situatie. Hierbij kunt je denken aan situaties als:

 

  • Je hebt voor langere tijd studiebegeleiding bij ons ontvangen en hebt alleen nog ondersteuning nodig rondom de toetsweken.
  • Je hebt behoefte aan korte en intensieve hulp, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de eindexamens
  • Je hebt geen intensieve studiebegeleiding nodig, maar wilt wel graag hulp voor het plannen.