Maatwerk

 

Als reguliere studiebegeleiding of bijlessen niet het gewenste resultaat geven of als u het gevoel heeft dat er een combinatie nodig is, kunnen wij een maatwerkpakket bieden, passend bij de specifieke behoeften en situatie van uw kind.

Hierbij kunt u denken aan situaties als:

  • Uw kind heeft voor langere tijd studiebegeleiding bij ons ontvangen en heeft alleen nog studiebegeleiding nodig rondom de toetsweken.
  • Uw kind heeft behoefte aan een kort en intensief traject, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de eindexamens.
  • Uw kind heeft geen intensieve studiebegeleiding nodig, maar wil wel graag hulp voor het plannen en een rustige werkplek.

Gezamenlijk stippelen we het pad uit aan de hand van de wensen van u en uw kind.