Ons aanbod

Studiehulp.NU is er voor alle leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs die een steuntje in de rug nodig hebben. Wij bieden huiswerkbegeleiding, studiecoaching, het Studiehulp.NU Examenjaar, examentrainingen en bijlessen aan. Ook studenten van het mbo, hbo en wo kunnen bij ons terecht!

Zie onder de tabel een gedetailleerde beschrijving van onze diensten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerkbegeleiding

 

 

 

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het maken van het huiswerk of die hier regelmatig een vraag over hebben. Er zijn dagelijks huiswerkbegeleiders aanwezig bij wie je terecht kan met vragen over je schoolwerk. Deze begeleiders kunnen ondersteuning bieden bij de meeste vakken.

Bij de start van de begeleiding ligt de focus op het aanleren van planvaardigheden. Daarbij word je begeleid door een studiecoach en staat de planagenda centraal. Na een maand of twee is de verwachting dat je zelfstandig kan plannen en dat je dit zelf ook blijft doen. De begeleiding van de studiecoach wordt dan afgeschaald en overgedragen aan de huiswerkbegeleiders.

Aan het begin van de dag maak je een dagplanning met daarop het schoolwerk waar je die dag mee bezig gaat. Tijdens het maken en leren van schoolwerk kan je terecht bij de huiswerkbegeleiders voor vakinhoudelijke vragen en tussentijdse overhoringen. Na elke taak en aan het eind van de dag wordt gecontroleerd of alles van de dagplanning is gelukt. Hiervan wordt een dagverslag naar de ouders gestuurd.

 


Huiswerkbegeleiding is geschikt voor jou als je:  

 • regelmatig vastloopt bij het maken of leren van schoolwerk
 • ondersteuning nodig hebt bij het maken van je huiswerk
 • gemotiveerd je schoolwerk maakt en leert
 • ondersteuning nodig hebt bij het (leren) plannen, maar de overige studievaardigheden onder de knie hebt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiecoaching

 

 

Studiecoaching is onder meer bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van studievaardigheden (leren leren), die het lastig vinden om de motivatie te vinden voor school, die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun werk, die er cijfermatig niet goed voor staan en leerlingen die zich thuis niet goed kunnen concentreren.

Je krijgt bij ons een eigen studiecoach. Deze is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt voor alles omtrent de begeleiding. Studiecoaching omvat voornamelijk vakoverstijgende begeleiding. Voor vakinhoudelijke ondersteuning kun je terecht bij de huiswerkbegeleiders. In principe starten we altijd met tenminste drie dagen studiecoaching om goed zicht te kunnen krijgen op de wijze waarop je je schoolwerk maakt en om je te leren kennen. Centraal in de begeleiding staat het ontwikkelen van studievaardigheden, zoals plannen, organiseren en structuren, samenvatten, timemanagement, motivatie en concentratie. Studiehulp.NU beschikt over twee stiltelokalen, een samenwerkingslokaal, een huiswerkbegeleiderslokaal en zes bijleslokalen. Leerwerk wordt altijd in één van de stiltelokalen gedaan en als je graag wil overleggen, dan kan je in het samenwerkingslokaal terecht. In het huiswerkbegeleiderslokaal zitten Huiswerkbegeleiders bij wie je terecht kan met vakinhoudelijke vragen.

 

Online Studieplanner

Studiehulp.NU werkt met een online leerlingvolgsysteem. Dit is naast een online agenda ook een systeem om onder andere de aanwezigheid en voortgang bij te houden. Je kan thuis ook in dit systeem kijken en ouders ontvangen via dit systeem dagverslagen.


Planagenda

Bij Studiehulp.NU gebruiken leerlingen een planagenda. In deze agenda is er, naast ruimte voor het reguliere rooster, afspraken en deadlines, ruimte om een planning te maken. Zo heb je alles overzichtelijk op één plek!


Werkboek ‘Leren Leren’

Bij de start krijg je ons zelf ontwikkelde werkboek ‘Leren Leren’. In dit werkboek staan veel studievaardigheden die nodig zijn om de schoolcarrière succesvol te kunnen doorlopen. Het werkboek geeft houvast en helpt om stapsgewijs en doelgerichter te werken.

Er staan onder andere zelftesten in om in kaart te brengen welke vaardigheden je al beheerst en welke leerstrategieën voor jou zullen werken. Aan de hand daarvan kan je samen met jouw eigen Studiecoach een plan van aanpak opstellen om aan te werken. Een aantal studievaardigheden die terugkomen in het werkboek zijn: motivatie, concentratie, timemanagement, plannen, samenvatten, woordjes leren, etc.


In het leertraject van studiecoaching staan o.a. de volgende aspecten centraal:

 • Het aanleren van studievaardigheden (leren leren).
 • Ondersteuning bij het maken en leren van het schoolwerk.
 • Het bevorderen van het zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Het vergroten van de (intrinsieke) motivatie.

 

 

 

 

 

 

 

Studiehulp.NU Examenjaar

 

 

Met het Studiehulp.NU Examenjaar ga je met een goed gevoel en met meer zelfvertrouwen de eindexamens in. Het is een op maat gemaakt jaarprogramma voor alle leerlingen die eindexamen doen en omvat daarnaast 1 gratis examentraining voor een vak naar keuze.

Naast het volgen van de reguliere studiecoaching, ga je gedurende het gehele schooljaar al bezig met de voorbereiding op het eindexamen. Dit doe je samen met jouw studiecoach. Er wordt gestart met het inventariseren van de moeilijkheden per vak en daarna wordt er een jaarplanning voor het oefenen met (delen van) examens gemaakt. Deze gemaakte (delen van) examens worden samen met de studiecoach globaal besproken: wat gaat al goed? Waar moet je nog aandacht aan besteden? Heb je een examentraining nodig voor dit vak? De bespreking van de gemaakte examens is vooral vakoverstijgend. Mocht je juist vakinhoudelijke ondersteuning nodig hebben, dan raden we bijlessen of een examentraining aan.


In het kort:

 • Voor alle eindexamenkandidaten
 • Naast de reguliere studiecoaching het gehele schooljaar al bezig met de voorbereiding op het eindexamen
 • 1 gratis examentraining voor een vak naar keuze
 • Vol zelfvertrouwen de eindexamens in!

N.B. Het Studiehulp.NU Examenjaar kan ook in combinatie met Rent-a-Chair gevolgd worden! Er is dan geen reguliere studiecoaching, maar wel het gehele schooljaar wekelijkse begeleiding bij de voorbereiding op het eindexamen.

 

 

 

 

Rent-a-Chair (RAC)

 

 

Rent-A-Chair is bedoeld voor leerlingen die graag een rustige werkplek willen waar ze op een effectieve manier met hun schoolwerk bezig kunnen gaan.

Hulp is echter nog steeds dichtbij! Elke leerling krijgt een vaste begeleider aangewezen die het eerste aanspreekpunt is voor jou en je ouder(s). Regelmatig zal de begeleider aan de leerling vragen hoe het gaat en worden de cijfers in de gaten gehouden. Er wordt tijdig actie ondernomen als het toch niet helemaal goed lijkt te gaan.

 

RAC is geschikt voor jou als jij:

 • de studievaardigheden onder de knie hebt;
 • gemotiveerd jouw schoolwerk maakt;
 • zelfstandig verder kan met jouw schoolwerk.

 

 

Bijles

 

 

Bijlessen in alle vakken op alle niveaus

Voortgezet onderwijs

Wanneer je een achterstand hebt opgelopen bij één of meer schoolvakken, moeite hebt met de lesstof van een bepaald vak of regelmatig voor één of meer vakken onvoldoendes haalt, dan kunnen bijlessen de oplossing zijn. Jij wordt in dit vak één-op-één intensief begeleid door één van onze bijlesdocenten. Het doel van de bijles is om structureel beter begrip te ontwikkelen van de lesstof en hierdoor de basis te verstevigen.

Of je nu beter wil worden in scheikunde of Duits, voor elk vak hebben we een bijlesdocent in huis. De docent geeft extra uitleg en opgaven en helpt ook met de toepassing. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe jij de stof leert. Je krijgt tips om slimmer te leren, verbanden te leggen en meer inzicht in de stof te verkrijgen.

Bijlessen kunnen los afgenomen worden of in combinatie met studiecoaching, huiswerkbegeleiding of het Studiehulp.NU Examenjaar. Ook bieden we voordelige pakketten aan in combinatie met Rent-A-Chair. Een bijles omvat voornamelijk vakinhoudelijke ondersteuning.

 

Basisonderwijs

Aan leerlingen van de basisschool bieden wij bijlessen voor bijvoorbeeld rekenen, spelling of begrijpend lezen. Alle docenten voor de basisschoolleerlingen hebben ervaring in het lesgeven aan kinderen uit het basisonderwijs.

 

Bijlespakketten

 

 

Indien je wekelijks een bijles wil, is het voordeliger een combinatiepakket af te nemen. Deze worden aangeboden in combinatie met Rent-A-Chair waar je wel of niet gebruik van kunt maken.

De volgende pakketten zijn tegen gereduceerd tarief beschikbaar:

• 1 bijles per week

• 2 bijlessen per week

• Onbeperkt aantal bijlessen

Voor de maandelijkse tarieven klik Tarieven schooljaar 2022 – 2023

 

 

 

Examentraining

 

 

Eén-op-één examentrainingen in alle vakken en op alle niveaus 

Met examentraining van Studiehulp.NU ga jij goed voorbereid en met meer zelfvertrouwen de eindexamens in. Examentraining is een vakinhoudelijke training van twee uur van een bijlesdocent. Vooraf maak je bij ons een geheel examen. Deze wordt nagekeken en wordt daarna op een andere dag met jou besproken in een les van twee uren. Er is daarnaast ruimte om vragen te stellen over de stof en om verder te oefenen.

Je krijgt per vak een eigen examentrainer met wie je de examenstof één-op-één oefent. De examentrainer geeft aan hoe je het beste het examen kunt aanpakken. Naast de examentraining kan je onbeperkt gebruik maken van een van onze studiezalen. Hier kan je rustig leren en verder oefenen.


In het kort:

 • Voor alle eindexamenleerlingen
 • 2 uur één-op-één begeleiding van een examentrainer per vak
 • Vooral gericht op herhaling en oefening
 • Hand-out tips & trucs voor het eindexamen
 • Onbeperkt gebruik van onze studiezalen vlak voor en tijdens de examenperiode

 

 

 

Maatwerk

 

 

Als reguliere studiecoaching, huiswerkbegeleiding of bijlessen niet het gewenste resultaat geven of als je het gevoel hebt dat er een combinatie nodig is, kunnen wij een maatwerkpakket bieden, passend bij jouw specifieke behoeften en situatie.


Hierbij kun je denken aan situaties als:

 • Je hebt voor langere tijd studiecoaching bij ons ontvangen en hebt alleen nog studiecoaching nodig rondom de toetsweken.
 • Je hebt behoefte aan een kort en intensief traject, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de eindexamens.
 • Je hebt geen intensieve studiecoaching nodig, maar wil wel graag hulp voor het plannen en een rustige werkplek.

Gezamenlijk stippelen we het pad uit aan de hand van de wensen van jou en je ouders.

 

 

Studiecoaching voor het mbo, hbo en wo

 

 

Studiehulp.NU biedt studiecoaching aan mbo-, hbo- en wo-studenten. De focus ligt hierbij op het plannen en organiseren van je werk, het vinden en behouden van je motivatie en concentratie en de manier van aanpakken van scripties, practica en andere opdrachten. Tijdens de studiecoaching word je begeleid door je eigen studiecoach. Je maakt samen met je studiecoach een persoonlijk leerplan, zodat je gericht gaat werken aan je eigen doelen. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en eventueel bijgesteld waar nodig. Samen met je studiecoach werk je aan het (weer) verkrijgen van grip op je studie. Daarbij is volop aandacht voor studievaardigheden zoals motivatie, concentratie, plannen en leerstrategieën. In het leertraject van studiecoaching voor studenten staan o.a. de volgende aspecten centraal:

 • Het vergroten van je intrinsieke motivatie.
 • Het plannen en overzichtelijk houden van je werk.
 • Het bevorderen van je zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

 

Bijles

Ook wanneer je een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgt, kun je vaak bij ons terecht voor bijlessen. Neem eerst even contact met ons op om de opties te bespreken.