Stadjerspas

Achtergrond of inkomen mogen voor een kind nooit een drempel vormen om zijn/haar schoolcarrière succesvol te doorlopen. Ook niet wanneer een kind hierbij wat extra ondersteuning kan gebruiken, maar daar thuis geen financiële middelen voor zijn.

Om leerondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken, werkt Studiehulp.NU sinds 1 januari 2019 samen met de Gemeente Groningen. Dit betekent dat kinderen uit minimagezinnen gratis 3 dagen per week studiebegeleiding bij ons kunnen volgen. De studiebegeleiding voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit het Kindpakket.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Uw kind zit op het voortgezet onderwijs.
  • U woont in Groningen Zuid of Haren.
  • U heeft of komt in aanmerking voor een Stadjerspas.
  • De achterstanden/onvoldoendes op school worden veroorzaakt door het niet of onvoldoende maken of leren van het huiswerk.
  • Uw kind is zelf gemotiveerd voor Studiecoaching of Huiswerkbegeleiding.
  • De school (mentor, teamleider of ondersteuningscoördinator) onderschrijft het belang van Studiecoaching of Huiswerkbegeleiding voor uw kind.

U kunt uw kind zelf rechtstreeks aanmelden bij Studiehulp.NU of via de school gebruikmakende van Aanmeldformulier via Stadjerspas.

Bent u geen abonnee van Stadjerspas? Dan gelden onze reguliere tarieven.

Momenteel (1 februari, 2022) zitten we vol en hanteren we een wachtlijst.