Studiehulp.NU Examenjaar

 

Met het Studiehulp.NU Examenjaar gaat uw kind met een goed gevoel en met meer zelfvertrouwen de eindexamens in. Het is een op maat gemaakt jaarprogramma voor alle leerlingen die eindexamen doen en omvat daarnaast 1 gratis examentraining voor een vak naar keuze.

Naast het volgen van de reguliere Studiecoaching, gaat uw kind gedurende het gehele schooljaar al bezig met de voorbereiding op het eindexamen. Dit doet hij samen met zijn Studiecoach. Er wordt gestart met het inventariseren van de moeilijkheden per vak en daarna wordt er een jaarplanning voor het oefenen met (delen van) examens gemaakt. Deze gemaakte (delen van) examens worden samen met de Studiecoach globaal besproken: wat gaat al goed? Waar moet je nog aandacht aan besteden? Heb je een examentraining nodig voor dit vak? De bespreking van de gemaakte examens is vooral vakoverstijgend. Mocht uw kind juist vakinhoudelijke ondersteuning nodig hebben, dan raden we bijlessen of een examentraining aan.

 

In het kort:

  • Voor alle eindexamenkandidaten
  • Naast de reguliere Studiecoaching het gehele schooljaar al bezig met de voorbereiding op het eindexamen
  • 1 gratis examentraining voor een vak naar keuze
  • Vol zelfvertrouwen de eindexamens in!

N.B. Het Studiehulp.NU Examenjaar kan ook in combinatie met Rent-a-Chair gevolgd worden! Er is dan geen reguliere Studiecoaching, maar wel het gehele schooljaar wekelijkse begeleiding bij de voorbereiding op het eindexamen.