Gestructureerde hulp

Niet voor elke leerling is leren eenvoudig. Goede studieresultaten gaan gepaard met een goede voorbereiding. Leerlingen weten dat wel, maar weten niet in alle gevallen hoe ze die voorbereiding het beste kunnen aanpakken. Of ze missen de motivatie, dat komt natuurlijk ook voor. In beide gevallen begeleiden wij uw kind graag en zorgen wij er samen met uw kind voor dat de schoolprestaties verbeteren en dat die vervelende studieachterstand verdwijnt.

Soms is het niet alleen maar die onvoldoende op dat ene vak. Soms mist een kind het vertrouwen in zichzelf, omdat zijn inzet in het verleden niet altijd vruchten heeft afgeworpen. Maar dat moet geen belemmering zijn. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een positieve manier worden benaderd en om hun in te laten zien dat ze het met een beetje hulp van ons ‘best wel kunnen’. Samen sta je immers sterk. Krijg structuur in het maken van je huiswerk en het beheren van je agenda en je zult zien dat je resultaten groeien!

Uw kind kan bij ons alle vakken uit de verschillende schoolpakketten volgen. Van Nederlands tot wiskunde en van biologie tot Spaans. Voor elk vak hebben wij dagelijks minimaal één begeleider rondlopen.

Leerlingen komen ook geregeld bij ons om een Cito-training of een examentraining te volgen. Een examentraining, gespreid over twee dagen, wordt op de eerste dag door uw kind gemaakt en op de tweede dag inhoudelijk besproken. De Cito-training wordt op één dag gemaakt en besproken.

Bij Studiehulp is natuurlijk ook ruimte voor leerlingen met leer- of  gedragsproblemen. Het is voor deze kinderen soms extra lastig om alles te plannen en om het overzicht te houden. Deze kinderen hebben doorgaans een wat intensievere begeleiding nodig. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om gebruik te maken van extra oefenmateriaal. Hier passen we ons aan aan de leerstijl van het kind. Sommige kinderen vinden het bijvoorbeeld fijn dat er visuele ondersteuning wordt geboden bij de lesstof uit het boek. Bij andere kinderen helpt het om schematische overzichten te maken. Wij kijken naar de behoefte van de leerling en passen hier de begeleiding op aan.

Kortom: heeft uw kind behoefte aan gestructureerde huiswerkbegeleiding of gewoon aan een rustige plek om zijn huiswerk te maken? Wij bieden een rustige, mobieltjesvrije ruimte met een team van begeleiders die ondersteuning bieden in alle schoolvakken.