Bijles Nederlands

Lukt het maar niet om het naamwoordelijk deel van het gezegde te vinden? Of krijg je maar niet onder de knie hoe je nou de vragen bij begrijpend lezen moet aanpakken? Bijles Nederlands bij Studiehulp.NU kan een steuntje in de rug zijn.

Nederlands is een taal die totaal anders is dan alle talen op school, omdat je het waarschijnlijk al heel goed spreekt. Toch worden er veel dingen van je verwacht bij het vak Nederlands op school, je moet zinnen kunnen ontleden, de juiste grammatica gebruiken en vragen over heel moeilijke teksten beantwoorden. Bovendien wordt er ook nog begrip van poëzie en literatuurgeschiedenis van je verwacht. Lukt het niet om bij te blijven bij Nederlands of wordt het te ingewikkeld? Dan kan bijles Nederlands bij Studiehulp je helpen, bijvoorbeeld door één op één met iemand een begrijpend lezen tekst te maken, waardoor je tips en hints kan krijgen bij de beantwoording bij vragen. Of de bijles kan ondersteunen bij het overhoren van regeltjes die je moet leren. Oftewel, voor extra ondersteuning bij het vak Nederlands kan je bij Studiehulp.NU terecht.

Meld je aan voor een vrijblijvend intakegesprek

Zoeken in de website

Gevonden: